Invatamant primar

INSCRIEREA COPIILOR IN INVATAMANTUL PRIMAR PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016 – Luncavita

 

Criterii de departajare

criterii departajare inscriere invatamant primar

 

Cateva fotografii cu cele doua clase pregatitoare din Liceul Simion Leonescu Luncavita:

 

D E C I Z I A privind constituirea Comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar din cadrul Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita
– an școlar 2015-2016 –

Având în vedere prevederile art. 51(2), art. 52(4) lit.h) și art.53(1)din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016, aprobată prin Ordinul MEN nr. 3171/05.02.2015;

În temeiul art.13 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/2011 şi al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

INSPECTORUL ŞCOLAR GENERAL
emite prezenta decizie:

 
Art. 1. Se constituie Comisia de înscriere a copiilor în învățământul primar din cadrul Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”Luncavita anul școlar 2015-2016.
 

Comisia va avea următoarea componenţă:
 
PREŞEDINTE:  prof.ARCUS ANA,  director;
SECRETAR:  DAMIAN TANTA , secretar ;
MEMBRII:      CORNEA DANIELA,prof.înv.primar;
POPA MARIANA,prof.înv.primar;
RACHELEANU SANDA,educatoare

Art. 2  Comisia va avea atribuţii şi îşi va desfăşura activitatea conform Ordinului MEN nr. 3171/05.02.2015.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată unității de învățământ și persoanelor nominalizate, de către secretariatul I.S.J. Tulcea.