Comisia de Curriculum

LISTA

planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi utilizate în cadrul unităţii de învăţământ,pe ultimul ciclu de învăţământ

ü O.M.E.C.I. nr 3411 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor -cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a,ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,învăţământ de zi şi învăţământ seral

ü O.M.E.C.I. nr 3331 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral

ü -Planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică,din aria curriculară Tehnologii,pentru clasa a IX-aşi a X-adin ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică-anexele1 şi 3 la   O.M.E.C.I. nr 3331 din 25.02.2010

ü O.M.E.C.T.S. nr 3081 din 27.01.2010 ,anexa 1 cu privire la aprobarea planului -cadru de învăţământ pentru clasa a X-a,ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral

ü O.M.E.C.I nr 3412 din 16.03.2009 anexa 1, privind aprobarea palnurilor -cadru de învăţământ pentru clasa a X-a,şcoală de arte şi meserii;clasa a X-a,ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,ruta directă de calificare;clasa a XI-a,anul de completare;clasele a XI-a-a XII-a şi a XII

Oferta curriculara doc

lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare 3