PROIECT BUGET

Cheltuieli de personal alocate prin cost/elev/an cf. H G nr 993/23.XII.2015
pentru modificarea H G nr 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor
de invatamant preuniversitar de stat,care se asigura din bugetul de stat,din sumele defalcate
din TVA prin bugetele locale,pe baza costului standard per elev/prescolar

Proiect buget 2016