CEAC

Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii

Politica referitoare la calitate

Calitatea este un obiectiv central al strategiei generale a Liceului
Tehnologic”Simion Leonescu”, această orientare fiind în concordanţă cu direcţiile de
reformare a învăţământului tehnic preuniversitar din Uniunea Europeană. Orientarea
generală a organizaţiei privind calitatea revine managementului , care trebuie să se
asigure că serviciile realizate de şcoală satisfac nevoilor beneficiarilor de educaţie .

Obiectivele urmărite în cadrul strategiei de asigurare a calităţii activităţii din
şcoală:
• continuarea demersurilor de acreditare a unităţii de învăţământ pentru domeniul
agricol, calificarea tehnician în agroturism ;
• formarea cadrelor didactice pentru activitatea centrată pe elev;
• atragerea factorilor de interes din sfera economico- sociala, ca parteneri in educatie;
• adaptarea curriculum-ului la nevoile elevilor si ale comunitatii locale;
• derularea de actiuni menite sa dezvolte la elevi capacitate mare de adaptabilitate la
provocarile sociale, economice, tehnologice care sa permita integrarea lor in realitatea imediata.

Regulamentul CEAC 2015-2017

Strategia de evaluare a calităţii 2

2.Raportul de evaluare internă a calităţii(RAEI)