PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

MOTTO
“ Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate’’
Liceul Tehnologic”Simion Leonescu”este o şcoală a calităţii,puternic angajată în dezvoltarea comunităţii locale,capabilă să creeze condiţii de educaţie şi formare profesională pentru tineri care să dovedească adaptabilitate la dinamica societăţii democratice bazată pe economia de piaţa şi care să fie responsabili in ceea ce priveşte formarea lor continuă, cu reale competenţe profesionale pentru imediata integrare în peisajul ocupaţional specific zonei în care ne aflăm.

planul de actiune al scolii

7.Oferta educaţională a Liceului Tehnologic S Leonescu